Home » Nguyễn Việt Đức – Founder & CEO – Innovation Capital Management

Nguyễn Việt Đức – Founder & CEO – Innovation Capital Management

Đăng bởi quanlyadmin
Nguyễn Việt Đức – Founder & CEO – Innovation Capital Management

Ông Nguyễn Việt Đức đã và đang là Giám đốc Quản lí Đầu tư, Trưởng phòng Quản lí Rủi ro, Giám đốc Đầu tư và Cán bộ Chiến lược Cấp cao ở nhiều viện tài chính khác nhau (công ty khởi nghiệp, mua bán và sát nhập, đầu tư cổ phần, ngân hàng, đầu tư tài chính, công ty an ninh, bảo hiểm) với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư và an ninh.

0 bình luận
0

Bài viết liên quan

Để lại bình luận